Day: April 21, 2018

חופשה בנאפולי

חופשה בנאפולי העיר השלישית בגודלה באיטליהחופשה בנאפולי העיר השלישית בגודלה באיטליה

חופשה בנאפולי, השוכנת לחופו של מפרץ יפהפה וחוסה בצלו המאיים של הוזוב, היא אמנם רק העיר השלישית בגודלה באיטליה, אך היא ככל הנראה הכי תוססת ומלאת חיים מבין עריה של